Antreprenor in mediul rural? Cautam 10 idei de afaceri pentru consultanta gratuita!

Posted on iul 21, 2015 in news, noutati

Antreprenor in mediul rural? Cautam 10 idei de afaceri pentru consultanta gratuita!

Zonele rurale au o importanță deosebită, mai ales că acestea contribuie la sursele noastre de hrană, la construirea patrimoniului material, oferind, în același timp și activități de recreere și petrecere a timpului liber. Totuși, pentru a asigura viabilitatea acestor zone, acestea trebuie să devină mai atractive pentru locuitori și investitori, iar acest lucru este posibil doar prin dezvoltarea economiei și a comunităților rurale. Astfel, este lesne de înțeles de ce sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în mediul rural este necesară, dar și presantă. Deși nu este cu mult diferit față de antreprenoriatul în mediul urban, antreprenoriatul rural este bazat mai mult pe comunitate și tocmai de aceea are un impact mai mare la nivel micro. GEA Strategy & Consulting își propune să contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural prin acordarea de consultanță gratuită unui număr de 10 antreprenori în vederea scrierii de Planuri de afaceri pentru accesarea cu succes a fondurilor nerambursabile care se acordă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR 2014-2020, sub-măsura 6.4 Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități non- agricole. Această sub-măsură finanțează activități care nu vizează domeniul agriculturii, însă conduc la dezvoltarea economică a zonelor rurale. Mecanismul pentru obținerea serviciilor de consultanță gratuită este unul foarte simplu.  Antreprenorii din mediul rural trebuie să completeze un formular cu câteva date tehnice (date de contact, tipul întreprinderii, numărul de angajați, etc) disponibil online aici și să descrie pe scurt ideea de afacere cu care își doresc să aplice pentru finanțare. Data limită pentru completarea formularului este 15 august 2015. Cele 10 idei care vor primi consultanță gratuită vor fi selectate ținând cont de criteriile de eligibilitate ale sub-măsurii, de aria geografică în care va avea loc investiția, cât și de originalitatea ideii. Sub-măsură se adresează micro-intreprinderilor, întreprinderilor mici existente și nou- înființate (start-ups) din mediul rural, cât și fermierilor sau membrilor unor gospodării agricole (cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non‐agricole în zona rurală, în cadrul întreprinderii deja existente. Investițiile eligibile

 1. Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole:
 2. Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole)
 3. Investiții legate de furnizarea de servicii:
 4. Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice, proiecte de activități de agrement.
 5. Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării.
 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice;
 • olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc;
 • servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
 • servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanță, contabilitate, audit;
 • activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.

Pentru informații suplimentare, puteți adresa întrebările dvs. la adresa  de e-mail george.olteanu@geaconsulting.ro sau la telefon: 0744 306 538.

best replica Rolex Daytona replica Breguet watches for sale