Viziune

(c) European CommissionGEA Strategy & Consulting (GEA S&C) este o companie privată cu capital integral românesc, înfiinţată în anul 2006, specializată în servicii de consultanţă strategică şi pentru dezvoltare, inclusiv asistenţă în vederea iniţierii de afaceri. Din dorinţa de a oferi sprijin şi expertiză instituţiilor publice şi companiilor din România, în încercarea de a construi o economie şi o societate capabile să activeze la standarde europene, bazându-ne pe o vastă experienţă acumulată în proiecte naţionale şi internaţionale, GEA S&C oferă servicii de consultanţă strategică şi de dezvoltare pentru administraţia publică centrală şi locală, precum şi pentru mediul de afaceri autohton. Onestitatea şi integritatea, excelenţa şi profesionalismul, încrederea în viitorul României şi, nu în ultimul rând, viziunea şi abordarea proactivă formează setul nostru de valori care fundamentează şi guvernează acţiunile noastre. Companiile româneşti, poate azi mai mult ca altă dată, trebuie să gândească şi să acţioneze la nivel european. Mediul de afaceri autohton este în continuă dezvoltare, dar fără o viziune clară, perspective integrate în context european şi încredere în viitor nu se poate ajunge la succes. Produsele de consultanţă oferite de GEA Strategy & Consulting vizează companiile mijlocii şi mari care pot avea un rol hotărâtor în creşterea competitivităţii economiei romaneşti precum şi impactul antreprenerial pe piaţa autohtonă. GEA Strategy & Consulting pune accent pe creşterea valorii adăugate prin informatizare, investiţii în cercetare-dezvoltare, creativitate şi deschidere externă. GEA Strategy & Consulting susţine orice demers al autorităţilor publice locale privind revitalizarea economiei locale/regionale prin elaborarea şi implementarea de strategii coerente de dezvoltare, în parteneriat cu mediul antreprenorial. Nu în ultimul rând, GEA Strategy & Consulting sprijină autorităţile publice centrale în fundamentarea de strategii, programe, politici publice menite să contribuie la profesionalizarea şi integrarea acestora în context european. Pentru a reuşi în demersul său, GEA Strategy & Consulting promovează un set de valori pe baza cărora îşi fundamentează activitatea de consultanţă. Dacă ar fi să ne caracterizăm printr-un singur cuvânt, am alege provocare. Iubim provocările, proiectele greu de îndeplinit, abordările dificile şi programele complexe. Şi pentru că ne plac oamenii autonomi, încrezători, pozitivi, dedicaţi şi implicaţi, ne mândrim cu o echipă unită şi excelent pregătită.

best replica Rolex Daytona replica Breguet watches for sale