Inovare

Performanțele cercetării românești, în contextul european și internațional, se alătură domeniilor-cheie de interes ale companiei noastre. În ciuda reducerii dramatice a sprijinului financiar public din cauze exogene în perioada 2009-2010, domeniul cercetării trebuie să-și recapete atenția cuvenită din partea decidenților de politică publică națională, dar și a domeniului privat local, în contextul tendințelor reafirmate la nivel european prin Strategia Europa 2020 și Programul Orizont 2020. Cele trei principii ale Strategiei 2020, Creștere inteligentă, Creștere sustenabilă și Creștere inclusivă, pot fi urmate numai prin eforturile susținute în domeniul cercetării și inovării ale tuturor statelor membre. GEA Strategy & Consulting se implică activ în susținerea comunității științifice și a autorităților publice în domeniu din România pentru îmbunătățirea capacității instituționale de management, creșterea eficienței programelor și instrumentelor de finanțare, crearea unui climat adecvat cercetării și inovării, și contribuie așadar la creșterea performanțelor cercetării autohtone. Prezentăm câteva dintre proiectele realizate de experții noștri în domeniu CDI:

  • „Evaluarea intermediară a implementării Strategiei Naționale și a Planului Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, 2007-2013”, beneficiar Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Proiectul a fost realizat în consorțiu cu Technopolis Group Austria și FM Management Consultancy (România) (2011).
  • „Managementul instituțiilor publice de Cercetare – Dezvoltare din România”, beneficiar Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Proiectul a fost coordonat de INNOVA Europe Belgia. Dintre consultanții locali au fost selectați: GEA Startegy & Consulting și FM Management & Consultancy.
  • „Raport de autoevaluare 2007-2011” și „Plan de dezvoltare 2012-1015” pentru Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, București, în vederea evaluării și certificării acestuia conform noilor reglementări. Proiectul a fost derulat în perioada Octombrie-decembrie 2011.
  • „Studii de fezabilitate, Planuri de afaceri și Studii de impact (peste 50) ”, realizate de GEA Strategy & Consulting pentru institute publice de CD și universități în cadrul Programului IMPACT lansat de ANCS pentru sprijinirea actorilor din domeniu în vederea pregătirii de proiecte competitive pentru creșterea ratei de succes al accesării fondurilor structurale dedicate cercetării, în perioada 2007-2008.

best replica Rolex Daytona replica Breguet watches for sale