Management de proiect

În ceea ce privește managementul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, GEA Strategy & Consulting a dezvoltat o echipă de experţi specializată în implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale. Prezentăm în cele ce urmează beneficiarii pentru care GEA Strategy & Consulting a pregătit proiecte în vederea accesării fondurilor structurale și cărora continuăm să le oferim servicii de consultanță în scopul asigurării managementului de proiect până la finalizarea implementării acestora:

Consiliul Local al Municipiului Slatina:

  • Proiectul „Plan Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Slatina, judeţul Olt”, cu 13 proiecte asociate, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere. Valoarea totală a proiectelor incluse în PIDU Slatina este de 132 milioane RON şi cuprind proiecte din următoarele domenii majore: Reabilitarea cartierelor din cadrul Municipiului Slatina (prin reabilitarea spaţiilor verzi, reabilitarea străzilor, podurilor, podeţelor, a trotuarelor, a utilităţilor publice.), și Reabilitarea centrului istoric.
  • Proiectul „Sistem de supraveghere video Centru Istoric și zone principale de interes public și social, Slatina, județul Olt”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional;
  • Proiectul „Reabilitare și extindere clădiri Colegiul Național Agricol Carol I” , finanțat în cadrul Programului Operațional Regional;
  • Proiectul „Reabilitare şi extindere clădiri, reţea de canalizare Liceul cu Program Sportiv, municipiul Slatina, judeţul Olt”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional.

S.C. Cord România S.R.L. (membră a grupului Pirelli), proiectul „Crearea unei noi unităţi pentru producţia de fir otonat Cord Romania”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice”, Axa 1 – „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv pentru investiţii tangibile și intangibile în întreprinderi mari”; S.C. Pasmatex S.A. (Timișoara), proiectul „Modernizarea capacității de producție a PASMATEX S.A. prin achiziția unor echipamente de țesut, vopsit și imprimat”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice”, Axa 1 – „Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderile mici și mijlocii”; Business Information Systems (București), pentru proiectul „Participarea la târgul internaţional SIBOS şi activităţi de promovare”; Acest proiect a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice”, Axa 1 – „Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale și pentru creșterea competitivităţii prin accesul de noi pieţe și internaţionalizări”.

 

best replica Rolex Daytona replica Breguet watches for sale