Autorităţi publice centrale

13 GEA Strategy & Consulting oferă un pachet complet de servicii de consultanţă pentru autorităţile publice centrale, care vizează atât dezvoltarea capacităţii administrative a acestora, cât şi asistenţa pentru întreg ciclul de politici publice – programare strategică, monitorizare, evaluare:

 • „Servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru derularea proiectului „Întărirea capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu UE a Comisiei Naţionale de Prognoză”, SMIS 27153;
 • „Consolidarea competitivităţi clusterelor inovative și evaluarea comparativă a competitivităţii sectoarelor industriale / instrumente de politică industrială durabilă, adaptate erei globalizării”, beneficiar Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (Direcţia Politica Industrială);
 • „KANT – competenţe antreprenoriale la nivel european. Studiu privind dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale în activităţi noi în sectoarele productive în regiunile de dezvoltare Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia şi Bucureşti-Ilfov” (finanţare POS DRU);
 • „Competențe manageriale în poli de creştere și dezvoltare și antreprenoriat de viitor in poli de competitivitate Dezvoltarea antreprenoriatului în domeniul industriilor creative” (finanţare POS DRU);
 • „Întărirea capacităţii instituţionale de management a reformei privind îmbunătăţirea mediului de afaceri din România”, Beneficiar Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (Direcţia Mediul de Afaceri);
 • „Potenţialul de constituire în România a clusterelor pentru consolidarea competitivităţii în relaţia cu polii majori de creştere (zonele metropolitane) şi Studiul pilot privind Zona Metropolitană Iaşi”, Beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
 • „Dezvoltarea Cadrului Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030”, Beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
 • „Consultanţă şi instruire în domeniile politicilor publice şi planificării strategice”, Beneficiar Ministerul Finanţelor Publice (Direcţia Planificare Strategică);
 • „Asistenţă tehnică pentru AM POS CCE pentru evaluarea intermediară 2009 a POS CCE”, Beneficiar Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (AM POS CCE);
 • „Realizarea de evaluări pe parcursul implementării Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) şi a Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică (POAT)”, Beneficiar Ministerul Finanţelor Publice (ACIS);
 • „Evaluarea intermediară a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013”, Beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
 • În anul 2014, în cadrul Asocierii ROMPOP, a participat la dezvoltarea și consolidarea capacității administrative și instituționale a DG-AM POP, prin punerea la dispoziție a unor servicii de expertiză (asigurate prin intermediul echipei de consultanți), în vederea elaborării și pregătirea implementării POPAM 2014-2020 (Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime).
best replica Rolex Daytona replica Breguet watches for sale