Strategie și dezvoltare

GEA Strategy & Consulting a contribuit la elaborarea de strategii de dezvoltare durabilă pentru o serie de localităţi, judeţe şi regiuni din România care vizează creşterea sustenabilă pe termen lung şi apelează la o gamă de produse care pot conduce în timp la succesul strategiei propuse.

GEA Strategy & Consulting a fost și este lider de consorțiu pentru implementarea a numeroase proiecte de dezvoltare la nivel, judeţean şi naţional, precum:

 • „Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020”, beneficiar Ministerul Economiei (2013-2014)
 • „Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Iaşi”, beneficiar Consiliul Judeţean Iaşi (2013-2014)
 • „Strategia pentru dezvoltare a judeţului Ilfov – Orizont 2020”, beneficiar Consiliul Judeţean Ilfov (2013)
 • „Actualizarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Făgăraş”, beneficiar Primăria Municipiului Făgăraş (2013)
 • „Strategia naţională în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării pentru perioada 2014-2020”, coordonator consorţiu Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI (2012-2013)
 • Servicii de realizare studii de cercetare și reactualizare a „Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Gorj, 2007-2013”, beneficiar Consiliul Județean Gorj;
 • „Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Dâmbovița”, în cadrul proiectului „Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Dâmbovița”, cod SMIS 12696”, beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița;
 • „Servicii de elaborare a strategiilor de dezvoltare locala pentru 5 localități din județul Dâmbovița” în cadrul proiectului „Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Dâmbovița”, cod SMIS 12696, beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița;
 • „Studiu dezvoltare durabilă, municipiul Slatina, judeţul Olt”, Beneficiar Consiliul Local al Municipiului Slatina;
 • „Studiu de evaluare a potenţialului de dezvoltare a localităţilor judeţului Tulcea”, Beneficiar Consiliul Judeţean Tulcea;
 • „Strategia de dezvoltare a comunei Cetăţeni în perioada 2007-2013”, Beneficiar Primăria Comunei Cetăţeni, judeţul Argeş;
 • „Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Giurgiu”, Beneficiar Consiliul Judeţean Giurgiu;
 • „Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman 2008-2013”, Beneficiar Consiliul Judeţean Teleorman;
 • „Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bacău în orizontul de timp 2009-2021 (Lot 1) şi a Profilului Monografic al Judeţului (Lot 2)”, Beneficiar Consiliul Judeţean Bacău.

GEA Strategy & Consulting a participat la elaborarea mai multor Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU) și a unor Strategii de dezvoltare locale care au stat la baza elaborării PIDU, precum:

 • „Plan Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Slatina, judeţul Olt”, cu 13 proiecte asociate, Beneficiar Consiliul Local al Municipiului Slatina, GEA Strategy & Consulting lider de consorțiu;
 • „Plan Integrat de Dezvoltare Urbană Bucureștii Noi, Pajura, Chitila și Dămăroaia, Sectorul 1, București”, Beneficiar  Consiliului Local al Sectorului 1, Municipiul Bucureşti;
 • „Strategia de dezvoltare socială şi economică a judeţului Iaşi pentru perioada 2009-2014”, Beneficiar Consiliul Judeţean Iaşi, GEA Strategy & Consulting lider de consorțiu;
 • „Studiu privind identificarea obiectivelor prioritare de dezvoltare economică în vederea creşterii competitivităţii pe termen lung a economiei locale din Municipiul Craiova”, Primăria Municipiului Craiova;
 • „Masterplan de Dezvoltare Durabilă a zonei Baicului”, beneficiar Primăria Sectorului 2 Bucureşti.
best replica Rolex Daytona replica Breguet watches for sale